HISTORIK

I januari 2004 bildades Aktionsgruppen Rädda Skuruparken för att rädda Skuruparken från planerad bostadsbebyggelse och i stället ombilda den till naturreservat. I mars 2004 stoppade kommunledningen startpromemorian för nybyggnation av bostadshus i Skuruparken. Aktionsgruppen Rädda Skuruparken hade vunnit en betydelsefull delseger! Genom en namninsamling som omfattade 3.400 personer hade en stark opinion bildats för detta. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslöt samtidigt att kommunen skulle göra en förstudie, som utredde Skuruparken som grönområde mot bakgrund av översiktsplanen och den lokala opinionen.

I november 2004 var denna förstudie klar och den kan läsas i sin helhet på denna hemsida. I Aktionsgruppen Rädda Skuruparken är vi glada över denna fina förstudie, som på ett allsidigt sätt belyser Skuruparksärendet. Utdragen ur Klaus Stritzkes och Thomas Fasths expertutlåtanden ger en djupdimension. Klaus Stritzke jämför Skuruparken med Hagaparken och Thomas Fasth skriver att cirka 70 % av Skuruparken innehåller nyckelbiotoper. Dessa kultur- och naturvärdesbedömningar som Nacka kommun låtit göra talar tydligt för att Skuruparken görs till naturreservat. De förstärks av Skogsvårdsstyrelsens utförliga inventering från juni 2005 av Bo Törnquist. Han har bland annat gjort en intressant karta över Skuruparkens nyckelbiotoper, vissa med mycket höga naturvärden.

Skuruparksärendet kom äntligen upp i KSAU den 15 november 2005, ett år efter förstudien. Dessförinnan dramatik! En vecka innan, den 7 november presenterades i KSAU en ny startpromemoria, som tillkommit på ett egendomligt sätt. Denna gång skulle 180 lägenheter byggas av JM:s dotterbolag Seniorgården i Skuruparken och Östra Saltängen. 2004 då vi protesterade skulle 160 lägenheter byggas. Nu skulle höghus byggas ända inpå Saltängens skola. De kringboende informerades snabbt. Stor upprördhet. Många mejl. KSAU avvisade också denna startpromemoria den 15 november. I stället beslöts enhälligt att arbetet på att göra Skuruparken till naturreservat skulle påbörjas. Detta konfirmerades i kommunstyrelsen. Vilken utomordentligt positiv vändning! Skickligt! Vi är mycket glada och tacksamma i Aktionsgruppen Rädda Skuruparken. Men, men orosmoln finns dock kvar. Risken finns att en ny startpromemoria för nybyggnation öster om Tranvägen dyker upp.

MER INFO: Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid
Läs föredrag >>