Om föreningen Skuruparkens vänner

Föreningen Skuruparkens vänner bildades på ett konstituerande möte den 30 november 2011. Den efterträder den nu nedlagda Aktionsgruppen Rädda Skuruparken som kämpat i åtta år och bland annat varit med om att avvisa tre startpromemorier om byggenskap. Den har uppnått sitt mål: att Skuruparken ska skyddas från exploatering och att hela Skuruparken ska bli naturreservat.

 
Utlagd 2011-12-12