Länstyrelsen har avslagit överklagandena av Skuruparkens naturreservat Läs mer>>

2014-06-15 Samrådsyttrande från Skuruparkens vänner angående bildandet av naturreservatet Skuruparken >>läs mer

2014-01-14 Samrådsyttrande om Skuruparken >>läs mer

2014-01 Situationen i Skuruparken januari 2014 >>läs mer

Oreda i Skuruparken JM bygger i reservatet >>läs mer

2010 Aktionsgruppens yttrande över det reviderade naturreservatsförslaget
>>läs mer

Öppet brev till Nackas politiker   Läs >>

2009-02-09 Svar från Stefan Saläng (fp) och Lennart Nilsson(fp)  Läs >>

Stadsbyggnadsdirektörens förslag
Läs >>

Ett alarmerande förslag!
Kommentar till stadsbyggnads- direktörens förslag till byggenskap i i parken 090205
Läs >>

Lägesbeskrivning dec 2008
med Aktionsgruppens
FÖRSLAG inför det fortsatta reservatsarbetet

Läs mer >>

Naturreservatsutredningen för Skuruparken i full gång >>

Nulägesbeskrivning februari 2007 >>

Aktionsgruppens remissvar på naturreservatsförslaget 2007.
>>läs mer

Våra foldrar
Valet september 2006 >>
Skuruparken - snårskog eller riksintresse? >>

Nulägesbeskrivning september 2006
Skuruparken ska bli naturreservat
Läs mer >>

KULTURLANDSKAPET ska återställas anser en betydelsefull del av remissinstanserna
Läs mer >>

Politikerenkät från hösten 2005
Läs mer >>

Förstudie över Skuruparken
November 2004, Nacka
kommun >>

Skuruparken -
Snårskog eller riksintresse?
Läs vårt
informationsblad (397 kb) >>

Namninsamlingen 2004 - 2005
Läs mer >>

Opionsmötet - en framgång
040214 Läs rapport >>

Debattartikel
040211 Nacka Värmdö Posten
Läs artikel >>

(Beslut) återremitterat 040316
040127 Områdesnämnden Sicklöns beslut från 040127 angående byggplaner i Skuruparken.
Läs protokoll (§5, sid 13-18) >>