b
 

 

Nulägesbeskrivning
februari 2006

med tillbakablick till september 2006

- Vi vill inte bygga bostäder i Skuruparken, sa Erik Langby på Dieseldagen den 9 september, då Nackas politiker inbjöd till öppet hus. Att moderaterna inte vill bygga i Skuruparken har han också bekräftat i mejl och personliga samtal.

- Vi står helt bakom Översiktsplanen. Vore väldigt roligt om vi tillsammans kunde skapa något fint här - vårt eget Rosendal, fortsatte han. Langby har senare uttalat att han hoppas att Skuruparken ska bli känd som en av Nackas största tillgångar. Den kan bli en besöksmagnet för kommunen, förutspådde han. (Mitt i Nacka 06 12 26). Vi i Skuruparksgruppen är mycket glada över detta engagemang från Erik Langby. Vi vill göra vad vi kan för att med gemensamma krafter skapa en grön oas av Skuruparken - tillgänglig för alla.

Vi är mycket tacksamma gentemot Stefan Saläng  i folkpartiet för hans stora insatser, då det gäller att få igång naturreservatsarbetet för Skuruparken. Det har varit betydelsefullt för oss att miljöpartiet stött oss ända från början. Även andra politiska partier tackar vi för deras stöd.

Vi har vunnit en delseger men ännu inte nått slutmålet, då det gäller att rädda Skuruparken. Bakom denna seger står  Aktionsgruppens medlemmar, som med stort engagemang och hängivet arbete varit med och utformat och distribuerat vår folder till valet september 2006.

Vår valbroschyr med politikerenkät och talong >>
Tilläggsblad >>

 

Utskriftvänligt format >>