2018-08-28 Stöd vår namninsamling
>>Skriv under

2018-08-28 Sprid vidare namninsamlingen genom att sätta upp lappar
>>läs mer

Regeringen har upphävt naturreservatet Skuruparken på grund av formaliafel.
>>läs mer

Skuruparken behöver dig! Bli medlem!
>>läs mer

iSkuruparksärendet drar ut på tiden.
>>Läs mer

Naturreservatsbeslut för Skuruparken.
Överklagades av JM 25 maj 2015
>> läs mer

JM sluter 15-årskontrakt
med stugägarna.
Ännu ett svartbygge

>>läs mer

Naturreservatet Skuruparken beslutas i kommunfullmäktige dec 2011.
>>läs mer

Naturreservatet Skuruparken, slutversion dec 2011. >>läs mer

Föreningen Skuruparkens vänner har bildats.
>>läs mer

Gunilla Ingmar -Det historiska landskapet
>>läs mer

Aktionsgruppens remissvar på naturreservatsförslaget 2007.
>>läs mer


Uppdaterad 2018-08-28 med ändrad startsida.

Skuruparkens vänner