Hem

Skuruparkens vänner

Rädda Skuruparken - vår  mål på sikt är alltjämt naturreservat

2020-05-25


Naturreservatsarbetet för Skuruparken avbrutet

Måndagen den 18 maj beslöt kommunfullmäktige i Nacka att avbryta naturreservatsarbetet för Skuruparken. Detta gjordes trots upprepade löften om att Skuruparken skulle bli naturreservat och trots att kommunen arbetat på naturreservat i 15 år.


Partier som röstade för att naturreservatsarbetet skulle fortsätta:


Nackalistan
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänstern


Partier som röstade för att naturreservatsarbetet skulle avbrytas:

Moderaterna

Centern
Liberalerna
Kristdemokraterna
och Socialdemokraterna som anslöt sig till Allianspartierna.

Skuruparkens bevarande är nu osäkert. Kommunen har beslutat att Skuruparken ska vara ett grönområde. Ett sådant är inte juridiskt bindande och kan upphävas genom ett enda kommunfullmäktigebeslut.Tillsynen i parken


Kommunen lovar i år att tillsynen i parken ska förbättras och att nya resurser ska anslås för detta. Den har medgivit att den hittills misskött att beivra fritidshusens överträdelser av strandskyddslagen i form av utbyggnader och nybyggnader av olika slag. Dessa överträdelser har accelererat de senaste åren. Nu gäller det att kommunen  tar tag i dessa och verkställer det den lovat. Vi har arbetat för en ökad tillsyn och stöder kommunen i detta arbete. 


Vårt mål är alltjämt naturreservat för Skuruparken. Opinionen för detta  bara växer. I vår namninsamling före den 18 maj fick vi 1000 namn på 10 dagar.